|
ลำดับราชสกุล
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน (กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร ฯ)
ขั้นที่ 1
 
ม.จ. นพคุณ
ขั้นที่ 2
 
ม.ร.ว. ฉาย (หม่อมดำรงรามฤทธิ์)