|
ลำดับราชสกุล
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน (กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร ฯ)
ชั้นที่ 1
 
ม.จ. ยินดี
ชั้นที่ 2
 
ม.ร.ว. ยัน (หม่อมอนุยันต์ศืรืวงศ์ และ หลวงอำนาจสุรเสนี)
ชั้นที่ 3
 
ม.ล. ต่อ (พระบริรักษ์นาฏกาคาร)
ชั้นที่ 4
 
ตาม
 
ต๋อ
 
เติม
 
จินตรัตน์
 
จารุมณี
 
ร.ต. ติด
ชั้นที่ 5
 
เต็มศักดิ์
 
ดำรงค์
 
อดุลย์
 
ปฏิภาณ
 
ตรีบูรณ์
 
อุเทน
 
บรรพต
 
ตระการ
 
คระกล
ชั้นที่ 6
 
สุรศักดิ์
 
กิตติ
 
เกียรติศักดิ์
 
พอล
 
พีระนนท์
 
ชนะพัฒน์
ชั้นที่ 7