|
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ของชาวราชสกุลพนมวัน

       เว็บไซต์นี้เป็นของชาวราชสกุลพนมวัน (พนมวัน ณ อยุธยา) ผู้สืบเชื้อสายจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทรฯ.  ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน (กรมพระพิพิธโภคภูเบนทรฯ.) องค์ต้นราชสกุล และเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้หยั่งรู้ถึงพระประวัติขององค์ต้นราชสกุล ตลอดจนพื้นฐาน ประวัติและคุณงามความดีในแวดวงและสังคมระดับต่างๆ ที่บรรพบุรุษของชาวพนมวันหลายยุคหลายสมัย ได้ร่วมกันสร้างไว้เพื่อสถาบันแห่งชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

       นอกจากนี้เว็บไซต์แห่งนี้จะถือเป็นศูนย์รวมของชาวราชสกุลพนมวัน ในการติดต่อและส่งข่าวสาร เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในกลุ่มชาวพนมวัน และราชสกุลสายอื่นๆ

       ขอเชิญชาวพนมวัน ณ อยุธยา ญาติสนิทชาวกุญชร ณ อยุธยาและชาวทินกร ณ อยุธยา ตลอดจนชาวราชสกุลอื่นๆและทุกท่านที่สนใจทราบถึงประวัติและกิจกรรมของชาวพนมวัน ณ อยุธยา ร่วมสมัครเป็นสมาชิก