|
ปูชณียบุคคล
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์
 
หม่อมทศทิศฦาเดช (ม.ร.ว. ผิว พนมวัน)
 
หม่อมดำรงรามฤทธิ์ (ม.ร.ว. ฉาย พนมวัน)
 
หม่อมดำรงรามฤทธิ์ (ม.ร.ว. เชื้อ พนมวัน)
 
หม่อมอนุยันต์ศิริวงศ์ (ม.ร.ว. ยัน พนมวัน)
 
ท้าวศรีสุนทรนาฎ (แก้ว พนมวัน ณ อยุธยา)
 
Pages : 1 | 2 |