|
Activities board
  หม่อมราชินิกูล
 โดย : Agkarajit เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2557  

ยศหม่อมราชินิกูลในกรุงรัตนโกสินทร์ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ ตำแหน่ง รวม ๓๕ ท่าน กล่าวคือ ยศบุคคลในราชสกุลที่พระราชทานเฉพาะโอรสในพระราชนัดดา หรือพระปนัดดา ซั้นหม่อมราชวงศ์ ที่รับราชการมีความดีความชอบ ยศหม่อมราชินิกูลเหล่านี้เป็นยศที่มีมาช้านาน เข้าใจว่า เดิมจะเสมอกับหม่อมเจ้า ทำนองเป็นหม่อมเจ้าตั้ง

สำหรับชาวราชสกุล พนมวัน มี ๔ ท่านที่ได้รับพระราชทานยศเหล่านี้คือ

หม่อมทศทิศฦาเดช

ม.ร.ว. ผิว พนมวัน บุตร ม.จ. ปรีดา พนมวัน เป็น หม่อมทศทิศฦาเดช เมื่อ ๑๕ พ.ย. ๒๔๒๙ ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๕ ม.ค. ๒๔๔๔

หม่อมดำรงรามฤทธิ์

ม.ร.ว. ฉาย พนมวัน บุตร ม.จ. นพคุณ พนมวัน เป็น หม่อมดำรงรามฤทธิ์ เมื่อ ๑๕ พ.ย. ๒๔๒๙ ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๙ พ.ค. ๒๔๓๓

ม.ร.ว. เชื้อ พนมวัน บุตร ม.จ. ปรีดา พนมวัน เป็น หม่อมดำรงรามฤทธิ์ เมื่อ ๙ ต.ค. ๒๔๓๔ ถีงแก่กรรมเมื่อ ๗ ส.ค. ๒๔๕๓

หม่อมอนุยันต์ศิริวงศ์

ม.ร.ว. ยัน พนมวัน บุตร ม.จ. ยินดี พนมวัน เป็น หม่อมอนุยันต์ศิริวงศ์ (ไม่ทราบรายละเอียด แต่น่าขะรับพระราชทานยศหลังปี พ.ศ. ๒๔๓๖ เพราะมีบุคคลในราชสกุลอื่นดำรงยศนี้อยู่)

 

 เข้าชม : 979 ไฟล์แนบ : กรุณาเข้าสู่ระบบ
 
แสดงความคิดเห็น
 
Re หัวข้อ :
หม่อมราชินิกูล
รูปภาพ :

* รูปต้องเป็น นามสกุล jpg,jpeg เท่านั้น
* กว้าง
425 px, สูง 279 px
รายละเอียด :
รหัสยืนยัน: 
 
 
 
Back to Webboard